Privacy statement

Jouw privacy is belangrijk voor ons en wij voldoen uiteraard aan de AVG wetgeving. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij van je verzamelen en hoe we die gebruiken. Wij adviseren je om de tekst hieronder door te nemen.

 

 

  • Eligius Administratieve Dienstverlening is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

  • Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Wij verwerken de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, marketing- of andere onderzoeksdoeleinden.

 

  • In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, die de persoonsgegevens kunnen verwerken of in kunnen zien. Wij zullen alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

 

  • Cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en hiermee kunnen we onze website optimaliseren of onze marketing erop afstemmen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast gebruiken we soms koppelingen naar programma’s die ook cookies plaatsen zoals. Onze websites zijn daarnaast gekoppeld aan de trackingmogelijkheden van Google Analytics. Hiermee bepalen we welke onderdelen van onze websites voor verbetering vatbaar zijn. 

 

  • Wij zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat de persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

  • Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

 

Voor vragen over je privacy of om je gegevens op te vragen kun je ons mailen via peter@eligius-administratie.nl